Guldhuset 2021 till Pernilla Thessén

”För sitt tillitsfulla, lösningsfokuserade och prestigelösa ledarskap, som lotsat både medarbetare och ledning rätt bland digitaliseringens grynnor och skär i en tid av ständig förändring.

Mottagaren av Guldhuset 2021 har visat att nyfikenhet, framåtanda och en tydlig strategi, i kombination med lyhördhet och fokus på individer, skapar värden som överskrider ambitiöst satta mål.”

Så motiverar Guldhusets jury sitt val av Pernilla Thessén,  Head of Business Area X på Tyréns som mottagare av årets utmärkelse.

– Jag är väldigt glad och smickrad över att jag får vara här och ta emot den här utmärkelsen, säger Pernilla Thessén.

Pernilla har skapat Tyréns digitala affärsenhet från grunden, är chef över den nystartade produktorganisationen och sitter även med i företagets koncernledning.

Prisutdelningen 2021 Läs mer här

Vi har fantastiska unga ledare i samhällsbyggnadssektorn!

Med utmärkelsen Guldhuset vill vi lyfta fram dessa förebilder. Vi har stora gemensamma samhällsutmaningar som kräver ett modernt ledarskap och förmågan att se frågorna ur nya perspektiv. Unga idag har nya kompetenser och betonar andra värden än de traditionella. Dessa vill vi ta vara på för att tillsammans utveckla sektorn.

Utmärkelsen Guldhuset tilldelas en ung ledare inom offentlig eller privat sektor som utmärkt sig som en god och framgångsrik ledare inom samhällsbyggnad.

Varje år kan du nominera en person som du tycker visar exempel på god ledarförmåga genom utvecklingsarbete i företag, organisation, projekt eller processer. Någon som är ett gott föredöme och som har stor potential.

Du som nominerar en kandidat till Guldhuset kan vara kollega, chef, kund, partner eller annan person som har en yrkesmässig relation till kandidaten. När du nominerar någon, försök att lyfta fram det unika i just din kandidats ledarskap utifrån medarbetarrelationer, kundrelationer, förändringsarbete, affärsmässighet och måluppfyllelse (se även kriterier nedan). Juryn gör sedan en samlad bedömning av kriterierna. Ju mer fyllig din motivering är, desto enklare gör du juryns arbete.

Frågor?

Vänligen kontakta CMB:s marknads- och kommunikationschef Kristin Östling, kristin.ostling@cmb-chalmers.se.

Kriterier

I juryns bedömning av de nominerade beaktas särskilt den nominerades förmåga att:

  • nå uppsatta mål
  • bidra till värdeskapande för organisationen, kunderna och i samarbeten
  • bygga relationer och samarbete med kunder, medarbetare och partners
  • kunna kommunicera, inspirera och skapa engagemang
  • visa integritet och självledarskap
  • arbeta aktivt för en jämlik arbetsplats präglad av mångfald

Priset delas ut till personer under 40 år.

Guldhuset 2021 delas ut i samband med CMB:s årsstämma/huvudmannaråd den 27 april. Dessutom kommer både pristagaren och de övriga finalkandidaterna att uppmärksammas under hela processen genom intervjuer på webben, LinkedIn och i tidningen Byggindustrin.

Tidigare pristagare

Guldhuset har delats ut till framgångsrika, unga ledare i samhälls­byggnadssektorn sedan 2004. Klicka på en pristagare för att läsa mer och ta del av relaterat material som artiklar, foton och filmer!

Pernilla Thessén

Tyréns (2021)

Lisa Wistrand

White arkitekter (2020)

Klara Jonsson

Urbanista stad AB (2019)

Petter Bengtsson

Zynka BIM (2018)

Dag Måhlstrand

Tyréns (2017)

Tobias Johansson

Familjebostäder (2016)

Maria Gårdlund

Sweco (2015)

Helena Hed

Sweco Environment (2014)

Madeleine Nordenknekt och Karl Sköld

Liljewall arkitekter och Peab (2013)

Karin Ahlzén

White arkitekter (2012)

Carolina Wadsten

Vasakronan (2011)

Erik Almgren

Bengt Dahlgren Brand & Risk (2010)

Fredric Kastevik

JM Entreprenad AB (2009)

Jenny Karlsson

Skanska Sverige AB (2008)

Fredrik Anheim

NCC Komponent AB (2007)

Fredrik Friblick

Prolog Bygglogistik (2006)

Joachim Hallengren

NCC Property Development AB (2005)

Lise-Lott Söderlund och Thomas Erséus

BSK Arkitekter AB och WSP Europe AB (2004)

Pernilla Thessén

Tyréns (2021)

Juryns motivering:

För sitt tillitsfulla, lösningsfokuserade och prestigelösa ledarskap, som lotsat både medarbetare och ledning rätt bland digitaliseringens grynnor och skär i en tid av ständig förändring.

Mottagaren av Guldhuset 2021 har visat att nyfikenhet, framåtanda och en tydlig strategi, i kombination med lyhördhet och fokus på individer, skapar värden som överskrider ambitiöst satta mål.

Lisa Wistrand

White arkitekter (2020)

Juryns motivering:

Lisa Wistrand har ett brinnande engagemang för samhällsbyggandets sociala ansvar. Hon drivs av en mission att förändra och har mod att utmana normer och invanda mönster. Med en stor portion tålamod ser hon till att olika intressen får ta plats i en traditionell bransch.

Lisa är en sann lagbyggare med delaktighet och relationskapande som främsta nycklar. Stöd, kunskap och förståelse, för kunder och medarbetare, är delar i en coachande ledarstil som inspirerar och vinner respekt. För Årets Guldhusvinnare är social hållbarhet en god affär för företag och samhälle.

Klara Jonsson

Urbanista stad AB (2019)

Juryns motivering:

För Klara är det hållbara samhällsbyggandet drivkraften, både i rollen som företagsbyggare och projektledare. Genom aktivt lyssnande finner hon drivkrafterna hos individer såväl som organisationer. Klara får andra att lyfta blicken och se gemensamma målbilder, sätter rätt frågor på agendan och leder mot uppsatta mål. Med ett coachande ledarskap uppmuntrar hon medarbetare till egna lösningar och arbetssätt. Med ett ledarskap byggt på prestigelöshet och mod sprider hon arbetsglädje till alla omkring sig.

Intervju med Klara

Intervju två månader efter prisutdelningen

Intervju i tidningen Byggindustrin

Petter Bengtsson

Zynka BIM (2018)

Juryns motivering:

Petter är besjälad av hållbarhet och vill med digital teknik förändra och effektivisera processerna inom samhällsbyggnad. Med innovationsförmåga och entreprenörskap målar han visionerna som skapar engagemang hos medarbetare och kunder. Hans ledarskap bygger en kultur som tar tillvara medarbetarnas önskan att bidra till något stort och viktigt för branschens utveckling och får dem att växa och utveckla sina drivkrafter. ”Har vi roligt så blir bra grejer gjorda” är Petters motto.

Dag Måhlstrand

Tyréns (2017)

Juryns motivering:

Dag Måhlstrand är en god förebild för ett modernt ledarskap som samhällsbyggnadssektorn behöver. Dag drivs av att skapa det schysta ledarskapet! Det utmärks av genuint förtroende hos medarbetare och kunder liksom insikten att företagets värdegrund och mjuka värden föder framgång. Ett ledarskap som parar ett visionärt perspektiv med tydliga mål för verksamheten. Dags ledarskap bottnar i hans personlighet. Prestigelöshet och förmågan att kommunicera är lika självklar som medarbetarnas behov för att utveckla sig själva och företaget. På så sätt utvecklar Dag både företagskultur och affär till lönsamma framgångsfaktorer.

Tobias Johansson

Familjebostäder (2016)

Juryns motivering:

Tobias Johanssons ledarskap bygger på en naturlig förmåga och ett intresse av att se sina medarbetare utvecklas. På ett föredömligt sätt förmedlar han sina visioner och delegerar både befogenheter och ansvar. Med stöd och respekt ger han sina medarbetare möjlighet att både leverera resultat och att utvecklas. Tobias ledarskap kombinerar ett stort socialt engagemang med god affärsmässighet, vilket främjar både individens och organisationens utveckling. Tobias utgör ett gott exempel på modernt ledarskap för ett hållbart samhällsbyggande.

Vad hände sedan – läs mer om Tobias här →

Maria Gårdlund

Sweco (2015)

Juryns motivering:

Maria Gårdlund sätter i sin ledarroll för Sweco Strategys framåtblickande verksamhet fokus på de stora utmaningarna inom samhällsbyggnadssektorn. Hennes djupa engagemang och förståelse för att bygga en företagskultur vid förvärv och integration har framgångsrikt byggt upp en väl sammanhållen och lönsam organisation. Som ekonom i en ingenjörstät koncern tar hon orädd och på ett lyhört och positivt sätt tag i svåra frågor, som utvecklar medarbetarna och bidrar till nöjda kunder.

Intervju med Maria, gjord i april 2019 »

Helena Hed

Sweco Environment (2014)

Juryns motivering:

Helena Heds ledarskap vilar på ett brinnande intresse för hållbarhetsfrågor och ett starkt och alltid närvarande kundfokus. Hennes affärsmässighet har vänt utvecklingen för en av Swecos största regioner. Helena ser medarbetarrelationen som en nyckel till framgång, där tydlig återkoppling och positiv förstärkning är ledord.

Intervju med Helena Hed, ur CMB:s årsbok 2015

Madeleine Nordenknekt och Karl Sköld

Liljewall arkitekter och Peab (2013)

Juryns motivering:

Madeleine Nordenknekt har en ungdomlig entusiasm som smittar av sig på dem hon arbetar med. Även de äldre i hennes omgivning lär sig av henne. Hon är adepten som har vuxit till läraren och som får alla att lyssna. En stark profil med socialt engagemang och patos. Hon kan fördela ansvar så att det leder till engagemang.

Karl Sköld har en förmåga att skapa engagemang som även når utanför de egna medarbetarna. Han tror på det personliga ledarskapet och använder information och delaktighet som medel att skapa ett engagemang som även påverkar underentreprenörer och leverantörer. Det är inte för inte som Karl satts att leda några av Peabs mer omfattande och komplexa projekt i Västsverige.

Karin Ahlzén

White arkitekter (2012)

Juryns motivering:

Med en stor portion trygghet samt ett brinnande intresse för ledarskapsfrågor leder Karin Ahlzén White arkitekters Stockholmskontor. Med hjälp av tydliga prioriteringar och målsättningar bidrar hon till en kultur som skapar förutsättningar för både utveckling och spännande arkitektur.

Intervju med Karin Ahlzén, ur CMB:s årsbok 2014

Carolina Wadsten

Vasakronan (2011)

Juryns motivering:

Carolina Wadsten är en uppskattad ledare med stort affärsengagemang. Inom Vasakronan är hennes affärsområde det som får högst betyg för kundnöjdhet. I förhållande till sina medarbetare vinnlägger hon sig om att förankra och förbereda besluten genom att skapa gemensamma målbilder.

Erik Almgren

Bengt Dahlgren Brand & Risk (2010)

Juryns motivering:

Erik Almgren är en ambitiös och entusiastisk ledare som med framgång kombinerar hög teknisk kompetens med ett affärsmässigt tänkande. Med ett brinnande engagemang lyssnar, uppmuntrar och stödjer han sina medarbetare att söka nya idéer och innovativa lösningar. Eriks goda förmåga att förstå och se kundernas behov har i hög grad bidragit till att sätta Bengt Dahlgren Brand & Risk på kartan.

Fredric Kastevik

JM Entreprenad AB (2009)

Juryns motivering:

Fredric Kastevik är en mycket engagerad och resultatorienterad ledare med god förmåga att identifiera och slutföra förändringsprojekt. Genom att lyssna till varje individs drivkrafter och sätta individuella mål motiverar han sina medarbetare att växa och vara delaktiga i JM Entreprenads förnyelsearbete. Fredric är entreprenör ut i fingerspetsarna och hans moderna och prestigelösa ledarstil inger stort förtroende.

Jenny Karlsson

Skanska Sverige AB (2008)

Juryns motivering:

Jenny Karlsson är en ung och mycket lyhörd och prestigelös ledare som genom stort engagemang uppnår goda resultat och goda kundrelationer. Genom sin förmåga att entusiasmera och skapa delaktighet – bland egna medarbetare såväl som bland beställare och underentreprenörer – har hon skapat ett team som känner stolthet över att bygga tillsammans. Jenny stimulerar sina medarbetare att växa genom att ge dem ansvar, och hon visar på ett framgångsrikt sätt hur ett humanistiskt ledarskap bidrar till en kreativ arbetsmiljö som uppmuntrar till nytänkande i stora väg- och anläggningsprojekt.

Fredrik Anheim

NCC Komponent AB (2007)

Juryns motivering:

Fredrik Anheim är en visionär ledare som utmanar konventionella byggmetoder för att producera flerbostadshus. Genom att sammanföra kompetens från verkstadsindustrin med byggerfarenhet har han förenat marknadstänkande, ny teknologi och industriell logik i en helt ny byggprocess. Med visionen som drivkraft har Fredrik lett processen från forskning och utveckling till fullskalig produktion i NCC:s satsning på industriellt byggande – vilket visar på en stor bredd i ledarskapet.

Fredrik Friblick

Prolog Bygglogistik (2006)

Juryns motivering:

Fredrik Friblick är en kreativ visionär med tydlig vilja att medverka i förnyelsen av samhällsbyggnadssektorn, inte minst genom utvecklat logistiktänkande. Genom en stark inre drivkraft gör han saker som andra talar om att göra. Fredriks utstrålning, engagemang och humor inspirerar både egna medarbetare och andra aktörer till utveckling och förnyelse.

Joachim Hallengren

NCC Property Development AB (2005)

Juryns motivering:

Joachim Hallengren är en mycket närvarande och visionär ledare med mod att bryta mot gällande mönster. Genom stort engagemang och genuint intresse för såväl alla parters önskemål som egna medarbetares behov har han dels lyckats skapa framgångsrika lösningar i ofta komplicerade projekt, och dels lyckats lyfta och utveckla sina medarbetare inom NCC Property Development. Joachim visar att ett ungt, prestigelöst och modernt ledarskap med stort hjärta kan vara mycket framgångsrikt i en traditionsbunden sektor.

Lise-Lott Söderlund och Thomas Erséus

BSK Arkitekter AB och WSP Europe AB (2004)

Juryns motivering:

Lise-Lott Söderlund är en ung och starkt målinriktad arkitekt med förmåga att bryta barriärer i en traditionsbunden bransch. Lise-Lott har som ansvarig arkitekt för byggandet av Postens nya huvudkontor starkt bidragit till den positiva uppmärksamhet som projektet fått, men också till utvecklingen av det arkitektkontor, BSK Arkitekter, som hon verkar i. Hon visar på ett framgångsrikt sätt hur kundfokus och stark målinriktning kan kombineras med lyhördhet för projektdeltagarnas engagemang i en kreativ process.

Thomas Erséus är en starkt visionär ledare som har förmåga att skapa nya strukturer i en mogen och etablerad bransch. Genom att förvandla J&W från ett traditionellt Sverigebaserat teknikkonsultföretag till en spännande och inflytelserik del i en global koncern, WSP, har han visat byggsektorn och dess aktörer på nya vägar att utvecklas. En central förutsättning har varit Thomas mycket humanistiska ledarskap med visat djupt förtroende för sina medarbetare och deras kompetens.

Jury

Guldhusjuryns uppdrag är att lyfta fram förebilder som representerar olika slags ledarskap i företag och projekt inom den privata såväl som den offentliga sektorn.

Läs debattartikeln om tvärpofessionella ledare som juryn skrev 2020.

Följande personer ingår i Guldhusets jury:

Kicki Björklund

Ordförande CMB samt vd Bostadsbolaget

Catharina Elmsäter-Svärd

Vd, Byggföretagen

Christine Räisänen

Professor, Chalmers tekniska högskola

Tina Karrbom Gustavsson

Professor, KTH

Rikard Silverfur

Chef utveckling och hållbarhet, Fastighetsägarna Sverige

Tommy Lenberg

Vd, Byggherrarna Sverige AB

Magnus Höij

Vd, Innovationsföretagen

Anders Carlén

Chefredaktör Byggindustrin

Helena Hed

Vd, Projektengagemang och tidigare Guldhusvinnare

Kontakt

Om du vill ha hjälp med något i samband med din nominering, vänligen kontakta Kristin Östling, kristin.ostling@cmb-­chalmers.se.